Poruchy a odstávky    
Porucha - odstávkaOd dataDo data
PS 08,97,62,61,67 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM13.11.201813.11.2018
PS37 výměna ventilů priméru v deconuzobrazí seznam dotčených OM12.11.201812.11.2018
PS 44,37 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM07.11.201807.11.2018
PS 53,54,59 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM06.11.201806.11.2018
PS 56,58 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM31.10.201831.10.2018
PS 35 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM30.10.201830.10.2018
PS 13,18,33 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM24.10.201824.10.2018
PS 48,49,47 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM23.10.201823.10.2018
PS 09,10,38 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM17.10.201817.10.2018
PS 42,43,45 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM16.10.201816.10.2018
PS 04,05,07 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM10.10.201810.10.2018
PS 14,15, OPS 57 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM09.10.201809.10.2018