Poruchy a odstávky    
Porucha - odstávkaOd dataDo data
PS 44,37 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM08.11.201708.11.2017
PS 53,54,59 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM07.11.201707.11.2017
PS 56,57,58 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM01.11.201701.11.2017
PS 35 proplachy TVzobrazí seznam dotčených OM31.10.201731.10.2017